Obecné > Off-topic

Jazykový koutek :)

(1/2) > >>

otaznik:
V poslední době je tu k vidění zejména chybně použité skloňování zájmena já (mě/mně), už jsem nevydržel nápor velké části členů kostek a založil toto téma.

Prosím nepřispívejte sem, jen čtěte a řiďte se tím. Děkuji!


A teď už k věci:

Mně, mi, mě, mne

Mě, mne – 2. a 4. pád
Mně – 3. a 6. pád

Ve 3. pádě se pak často volí tvar mi. Pozor, ne na začátku věty!


* Týká se mě (mne) to? — Týká se to koho/čeho? Koho/čeho je 2. pád. ⇒ mě (mne)
* Potkala mě (mne). — Potkala koho/co? Koho/co je 4. pád. ⇒ mě (mne)
* Napiš mně (mi) to na papír, prosím. — Napiš to komu/čemu? Komu/čemu je 3. pád. ⇒ mně (mi)
* Tato stránka je o mně. — Stránka je o kom/o čem? O kom/o čem je 6. pád. ⇒ mně
Můžeme si pomoci i Vaškem :-)
Pokud nám do věty pasuje tvar Vaška, píšeme mě/mne. Pokud tvar Vaškovi, píšeme mně.

Vaška ⇒ mě/mne
Vaškovi ⇒ mně


* Napsali to i bez Vaška (beze mě/mne).
* Vaška (mě/mne) tam také viděli.
* Přinesl to Vaškovi (mně).
* Povídali si o Vaškovi (o mně).

Systematik:
Je to tak snadné:

1. osoba čísla jednotného
správně: bych
špatně: bysem, byjsem, by jsem
Chtěl bych Ti k tvému svátku popřát všechno nejlepší.

2. osoba čísla jednotného
správně: bys
špatně: byjsi, by jsi
Nešla bys se mnou někdy do kina?

3. osoba čísla jednotného
správně: by
Petr by nikdy nic takového neudělal.

1. osoba čísla množného
správně: bychom
špatně: bysme, byjsme, by jsme
Mohli bychom se někdy sejít a v klidu to probrat.

2. osoba čísla množného
správně: byste
špatně: byjste, by jste
Nechtěli byste se u nás někdy zastavit?

3. osoba čísla množného
správně: by
Myslíš, že by s tím souhlasili?

Od těchto tvarů slovesa je možno odvodit další tvary jako abyste, kdybychom a další.

Icewalker:
Děkuji otazníkovi za založení tohoto koutku. Přiložím odkaz na jazykový blog, kde jsem našel pár dalších tipů:
http://www.korekturacestiny.cz/pavel-tahovsky-bloguje/index.html

Témata:
→ Čárky v češtině
→ Čárka před spojkou a
→ Čárka před spojkou a v souvětí
→ Čárka před spojkou (Doplnění)
→ Čárka před spojkou i
→ Čárka před spojkou ani
→ Čárka před českými spojkami nebo, anebo, či
→ Čárka před jako a než
→ Čárka před spojkou až
→ Spojovník a pomlčka

Systematik:
Spojka nebo částice ALE

Je-li slovo ale ve větě spojkou, čárka před ale se píše. (Měl jsem o figa zájem, ale ozval jsem se pozdě.)

Je-li slovo ale ve větě částicí, čárka před ale se nepíše. (Dobývací stroje ale ponech na svém sídle.)

Systematik:
samozřejmě - ruce trhat za patvar samozdřejmě

design - patvar desing je povoleno psát pouze ohavným jakofontem ComicSans - viz zde

správné užívání holt a hold -
--- Citace ---holt (*halt) je příslovce původem z německého jazyka, poněkud zastaralé, součást obecného jazyka
s významem zkrátka a dobře / inu / tedy / ovšem

hold je také původem z německého jazyka, ale je to podstatné jméno s dvěma významy,
1. (komu, čemu) okázalý projev úcty nebo pocty (např. význačné osobě - vzdát hold, skládat hold, složit hold králi, básníkovi, přírodě...)
přeneseně vůbec slavnostní projev, historicky slavnostní přísaha věrnosti a oddanosti panovníkovi nebo přísaha vazala (za feudalismu)
2. vynucený poplatek ve válce, výkupné; vymáhání takového poplatku

--- Konce citace ---
...

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

Přejít na plnou verzi